(+34) 717 770 364 – 9:00 a 18:00 contacto@themysteryrooms.com

1. LOPD

En el moment d’inscriure en https://themysteryrooms.com el participant accepta que les seves dades personals quedin incorporades a un fitxer automatitzat, el qual té la finalitat de mantenir informat l’usuari sobre les novetats dels seus serveis. Aquest arxiu està inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades regida per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD)

En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades en el moment d’enviar la seva sol·licitud d’informació. D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el propietari de l’arxiu es compromet a complir l’obligació de secret professional respecte a aquestes dades i al deure de guardar-los, garantint la seva confidencialitat, i adoptant, si cas, les mesures tècniques adequades per evitar qualsevol alteració, mal ús i accés no autoritzat.
Les dades personals que proporcionen els usuaris no seran cedides a cap empresa i únicament seran utilitzades per a l’enviament d’informació sobre els serveis que ofereix Room Escape Formacion. Les dades personals tampoc estaran disponibles per a terceres persones en cap moment. Els usuaris d’aquesta pàgina web tenen dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades que constin a l’arxiu automatitzat de dades. Per a això han de sol·licitar enviant un correu electrònic info@themysteryrooms.com , amb les seves dades personals, fotocòpia del DNI de l’usuari, correu electrònic que va facilitar a La Web i signatura de l’usuari.